Jak vyrobit zahradní jezírko s umělým potokem

Stavba zdi a "jeskyně" probíhala klasicky zděním. Ve zdi bylo ponecháno spoustu malých otvorů k pozdějšímu osázení drobnými rostlinkami, které následně ještě trochu vylepšily vzhled.

Jak vyrobit zahradní jezírko s umělým potokem

 

 

V článku Zahradní jezírko a umělý potok...jsem popisoval možné řešení malého zahradního jezírka s umělým potokem a miniaturním brouzdalištěm pro děti. Nyní se zaměřím na detailní popis provedení s náznakem finanční náročnosti.

Založení stavby

Po totálním promyšlení celého řešení začala realizace. Byly vyhloubeny klasické základy a v patřičných místech vybetonovány. Žádná izolace použita nebyla, vlhkost vzlínající ze země kamenům nevadí.

Kámen - stavební materiál

Bylo nutné vybrat vhodný kámen na stavbu zdi a "jeskyně". V místním okolí je snadno dostupná Opuka. Ta se ale na stavbu, která bude většinu času ve vlhkosti, příliš nehodí - snadno se rozpadá. V zahradnictví jsem objevil ten správný kámen - Křemičitý porfyr. Takový kámen má výborný vzhled a skvělou výdrž. Problém ale byl s cenou. V zahradnictví byla stanovena na 8,-Kč/kg. Zpočátku se zdálo, že cena je přijatelná. Když jsme ale dopočítali, kolik kamene bude třeba, vznikla částka okolo 60tis. Kč, což bylo nepřijatené a také dodavatel nebyl ochoten žádným způsobem garantovat velikost dovezených kamenů. Nakonec jsme vybraný kámen sehnali u firmy, která z něho řeže dlažbu a pro nás vhodnou velikost má jako zbytky (za zbytkovou cenu). Celé množství kamene jsme nakonec získali cca za 12tis. Kč i s dopravou.

Stavba zdi a "jeskyně" probíhala klasicky zděním. Ve zdi bylo ponecháno spoustu malých otvorů k pozdějšímu osázení drobnými rostlinkami, které následně ještě trochu vylepšily vzhled. Možná bude pro někoho zajímavé řešení překladu v jeskyni. "Nějaký" překlad tam být musel, nechtěl jsem ale, aby byly viditelné nějaké železné části nebo byl vyzděný z kamene do oblouku.  Nakonec byly vybrány kameny vhodné velikosti a do nich bylo vyřezáno místo pro železné "íčko". Na to bylo třeba použít diamantové kotouče. Upravené kameny nakonec byly vyzděny na "íčko" tak, že vůbec není vidět a nekazí výsledný vzhled.

Před začátkem zdění je třeba rozvést všechny potřebné sítě. Rozvod pro vodu do horní nádoby a přívod elektřiny k fontáně v horní nádobě.

Umělý potok

Celé koryto "řečiště" je vybetonováno samozřejmě do spádu. Je vybetonováno ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivé vrstvy byla umístěna silná vodě nepropustná folie. Bylo to z důvodu, že beton trochu vodu vsakuje a do budoucna mírně popraská, tak aby se vody z potoka ztrácelo co možná nejméně.

Jezírko

Pro celou "soustavu" byly použity 2 nádoby původně určené pro zednické firmy na míchání materiálu. Jedna je umístěna nad jeskyní - ta je viditelná a druhá (ta vidět není) - je umístěná pod podlahou terasy a přístupná odklopným krytem. Do této druhé nádoby teče voda z potoka. Zde je umístěno čerpadlo, které přiteklou vodu opět přečerpá do horní nádoby. Z té přepadem teče opět do potoka a tak pořád dokola... Nádoby jsou poměrně malé a tak je třeba zapomenout na pěstování ryb a pod.. Horní nádoba je obklopena zeminou, kterou jsme také využili k osázení vhodnými rostlinami.

Brouzdaliště

Mělké a pro malé děti bezpečné brouzdaliště vzniklo těsně před zakončením potoku. Dno brouzdaliště je vybetonováno do hladka. Není ale už zabudováno mezi kameny, ale mezi hladkými betonovými obrubníky. Je v rovině chodníku a tak svým vzhledem s ním souvisí a také z důvodu bezpečí pro dětské nožičky. Brouzdaliště je ukončeno nerezovou mřížkou s malými otvory, aby se větší nečistoty nedostaly do spodní nádoby s čerpadlem. Pokud je třeba přes potok přejít suchou nohou, je možné využít přemostění vysunuté části terasy.

Více fotografií v článku: Zahradní jezírko a umělý potok..

Autorem článku, řešení a realizace Michael Sibera