Tlumiče hluku - špičkové protihlukové systémy

Tlumiče hluku - špičkové protihlukové systémy

Přísná legislativa EU v oblasti ochrany před hlukem přináší nové nároky na snížení hluku v pracovním a komunálním prostředí. Toto nařízení nelze zlehčovat, jinak podnikům, které nadále nejeví zájem o tlumiče hluku, hrozí vysoké pokuty, sankce a žaloby.  V mnohých případech je ohrožen i provoz podniku. Společnost SAI ATIS se dlouhodobě zabývá hlukem a řešením jeho neblahého působení ve výrobních podnicích, továrnách, logistických parcích a dílnách.  Nabízejí služby v oblasti inženýringu (jednání s úřady, výběr vhodného dodavatele atd.), dodávek, montáže, měření hluku, spolupracují jen s prověřenými subdodavateli na poli Česka a Evropy.

Bez tlumičů hluku nesnížíte nadměrnou hlučnost v provoz

Ano, bez tlumičů hluku budou nadále vaši zaměstnanci trpět nadměrnou hlučností na pracovišti. A co proces snižování hlukové zátěže zahrnuje? Kompetentní pracovníci na místě změří hluk, zformulují frekvenční charakteristiku, zjistí přítomnost vibrací a navrhnou opatření ke snížení hlučnosti v provozu. Přichází na řadu kalkulace nákladů na provedení PH opatření. Stanoví se diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností zahrnující projekci, výrobu a montáž.  U komplexního snížení hlukové zátěže výrobních linek je nutno počítat s organizačními změnami.  

Tlumení hlučnosti – možnosti řešení

Po provedení hlukové analýzy se navrhne nejvhodnější řešení - tlumiče hluku nebo protihlukové stěny, desky či kryty z železobetonu, kde se vnitřek může doplnit o absorpční panely.  Trh nabízí i protihlukové kapotáže - na míru vyrobený kryt nebo antivibrační podložky vyrobené z elastické gumy s vodorovnou perforací.  Máte-li o protihlukové opatření zájem, společnost SAI ATIS svou činnost prezentuje na portálu sai-atis.cz, kde se dovíte další potřebné informace. K nahlédnutí jsou zde získané certifikáty a fotogalerie.