Rekuperace - řízené větrání rodinných domů

Pravidlem v mnoha domácnostech je každé ráno po spaní vyvětrat. Žijete-li v příjemném prostředí, není to problém. ..

Rekuperace - řízené větrání rodinných domů

Něco jiného je, pokud bydlíte při vytěžené silniční komunikaci a navíc jste alergik, v tomto případě vám ranní větrání moc neprospěje. Ovšem co s nočním vydýchaným vzduchem? Rekuperace vzduchu – účinné řízené větrání. O co přesně jde? Je to způsob ustavičného větrání se zpětným získáváním tepla. Odpadní vzduch proudí do rekuperační jednotky. Tam z odpadního vzduchu odebere výměník tepla část tepelné energie a předá ji přicházejícímu čerstvému ​​vzduchu, který se kontinuálně přivádí zvenku do obytných místností. Celý systém je vybaven filtry.  

Větrací jednotky - snižujete hlučnost domácnosti

Jak to, že se snižuje pomocí rekuperace hlučnost? Jednoduše proto, že neotvíráte okna. Na správné fungování řízeného větrání je důležitá vzduchová neprodyšnost. Je nutné se postarat o těsné obvodové konstrukce a zavřená okna. Nelze se divit, že vznikla fáma, že se v domech s tímto zařízením nesmí otevírat okna. Okna můžete otevírat, kdy se vám zachce, ale není to nutné. A to oceníte především v zimním a parném období.  Rekuperační systém se kombinuje s topným systémem, který pokrývá tepelné ztráty budovy dohříváním přiváděného vzduchu. Při řízeném větrání lze ušetřit 20 až 25% celkových nákladů na vytápění. Nasávání čerstvého a vyfukování odpadního vzduchu se běžně umísťuje do protidešťových žaluzií na fasádě domu, u vícepodlažních budov do centrálních stoupaček.  

Rekuperační jednotky -  kompaktní vzduchotechnické zařízení

Rekuperační jednotky - zařízení na zpětné získávání tepelné energie z odváděného vzduchu.  Účinnost rekuperace se pohybuje mezi 30 až 95%, přičemž více než 60% je dobrá účinnost a více než 80% špičková. Dnes již běžně dosahují rekuperační jednotky účinnost až 90%. Hlavní výhodou je omezení tvorby plísní na stěnách místností, účinné odvádění pachů z kuchyně, toalety a bez průvanu. Díky úspornému motoru ventilátorů je energický zisk 10- až 15-krát vyšší než vlastní spotřeba energie, tichý provoz.