Opravy kanalizace je kolikrát možné provést bez výkopů

Opravy kanalizace je kolikrát možné provést bez výkopů

Opravy poruch na kanalizaci jsou nepříjemné, ale nezbytné. Často bývají technicky komplikované a znepříjemňují život všem v okolí. Těm, kdo kanalizaci používají, i kolemjdoucím a jedoucím, kteří musí místo objíždět. Proto se dnes co nejvíce uplatňují opravy bez výkopů.

Bezvýkopové opravy kanalizace jsou v současné době jasným trendem. Jednak jsou levnější, jednak snižují dobu odstávky na minimum. Firmy opravující kanalizace se tedy snaží využívat je vždy, když je to jen trochu možné.

Nejdříve je třeba zjistit, v čem spočívá problém

Bude bezvýkopová oprava možná, nebo ne? Na tuto otázku odborníci odpoví po pečlivém monitorování kanalizace. Pro monitorování se používají nástrčné kamery či kamery zabudované do vozidla. Ve druhém případě je možné kameru různě natáčet, zvedat, měřit spády, zjišťovat ovalitu prasklin, trub, deformací. Prozkoumání situace je klíčové k navržení vhodného postupu opravy. Pečlivé monitorování klimatizace tedy představuje polovinu úspěchu.

Ucpanou kanalizaci stačí vyčistit vysokotlakou metodou

Častokrát je problém prostý – kanalizace se ucpala. V takovém případě pomůže vysokotlaké čištění. Firma přijede s vozem, v němž je zabudované vysokotlaké zařízení, proplachovací vodu čerpá vysokotlakým čerpadlem do trysky a dynamický proud zanesené místo uvolní. Samozřejmě je nutné zvolit vhodný výkon tlakového čerpadla.

Bezvýkopové opravy je název pro celou řadu technik

Bezvýkopové opravy kanalizace se dají aplikovat při celé řadě problémů. Problémem nejsou praskliny, vadné potrubní spoje, střepy, chybějící části potrubí, utěsnění přítoku ani zamezení vzrůstu kořenů. Vždy je ovšem třeba stanovit rozsah poškození a vybrat vhodnou techniku. A to je úkol pro profesionály, jejich rozhodnutí byste tedy měli věřit, i když vám řeknou, že bezvýkopová oprava v tomto případě není možná.