Jaké jsou výhody ploché střechy a na co si u ní dát pozor?

Jaké jsou výhody ploché střechy a na co si u ní dát pozor?

Mnohé současné moderní stavby mají takzvané ploché střechy. Týká se to nejen bytových domů, ale i klasických rodinných. Důvodů, proč zvolit právě tento typ zastřešení, se dá najít hned několik. Zároveň je ale dobré brát v potaz také určitá rizika a nevýhody.

Definice ploché střechy je v zásadě jednoduchá. Považuje se za ni každá, která má sklon méně než 10 °. Je-li sklon větší, pak už jde o běžné šikmé, potažmo strmé střechy. U obou variant je samozřejmě nutné, aby byla kvalitně provedená izolace střech, jinak do objektů může zatékat.

Hlavní pozitiva

První a poměrně výraznou předností ploché střechy je nízká finanční náročnost oproti šikmým verzím. Je to dáno tím, že stavba probíhá rychleji. Podobně vás čekají menší náklady, pokud jde o rekonstrukce plochých střech. Stavba i renovace navíc probíhají o poznání rychleji. Není totiž zapotřebí takové množství izolačního materiálu, protože je izolací nutné opatřit menší plochu.

Za velkou výhodu se při realizaci i rekonstrukci dá považovat fakt, že není nutné tvořit konstrukci krovu. Díky tomu se stavba dá udělat výrazně rychleji, než jak je tomu v případě běžných šikmých střech s větším sklonem.

Moderní stavby kladou důraz na ekologii a úspornost. I z tohoto hlediska jsou ploché střechy hodně nápomocné. Dá se na nich udělat třeba terasa, případně rovnou zelená střecha, což snižuje potřebu silné izolace. Zeleň je pak žádoucí z hlediska životního prostředí, což lze ocenit hlavně ve městech.

Možné nedostatky

U plochých střech se dají najít i nevýhody. Ta hlavní spočívá hlavně v omezeném výběru toho, jakou krytinu lze použít. Obecně jsou ploché střechy také méně oblíbené z důvodu, že mají kratší životnost, jsou nákladnější na údržbu a je nutné častěji provádět jejich rekonstrukce. Pokud jsou však postavené kvalitně a zkušenými řemeslníky, rozhodně se nejedná o špatnou volbu, a to ani u rodinných domů.