Domovní čistírna odpadních vod

Vlastníte dům, který není napojený na kanalizaci? Tak to musíte vyřešit problém se splašky a odpadními vodami. Nabízí se několik řešení s rozdílnými cenami – žumpa, septik a domovní čistírna odpadních vod.

Domovní čistírna odpadních vod

Pokud si nevíte rady s touto záležitostí, tak doporučujeme se obrátit na profesionály ve svém oboru s dlouholetými zkušenostmi. Firma GONAP je certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000 a spolupracuje s jinými organizacemi v oblasti inovací a vývoje nových produktů. Co nabízí? V první řadě špičkové domovní čistírny odpadních vod za velice rozumné ceny.  Čistírny jsou založeny na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu a jsou vhodné k čištění vod splaškového charakterů z bytových jednotek, chat, rodinných domů, chalup, hotelů, kempů apod. Dále firma GONAP dodává čerpací stanice, zařízení pro odvodňování kalu, jímky, septiky, komplexní těsnící systém INTEGRA, provzdušňovací systémy, řídicí systémy pro ČOV včetně vizualizace a další.   

Přečerpací jímky, septiky nebo domovní čistírna odpadních vod?

To záleží na mnoha faktorech.  V první řadě, zda se jedná o trvale obydlený nebo jen pouze o rekreační objekt, poté rozhoduje charakter pozemku, nároky zadavatele na obsluhu zařízení, rozhodování ovlivňuje i blízkost vodního toku, do kterého se přečištěná voda bude vypouštět apod. Rozhodně je na místě si pozvat odborníka, ušetříte tak finance a čas.  Na první pohled se jeví, že nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje žumpa – vodotěsná bezodtoková nádrž z plastu, betonu nebo se používá sklolaminát.   Zde je ovšem třeba připomenout, že jste povinni vyvážet obsah z žump do čistíren odpadních vod a to také není zadarmo.  Septik na rozdíl od jímky odpadní vodu předčišťuje a neshromažďuje. V minulosti se mohla takto vyčištěna voda vypouštět do půdy. V současné době je toto možné až po dočištění odpadním filtrem, který se nalézá za septikem. Ke stavbě septiku si musíte vyřídit stavební povolení a k vypouštění vod se neobejdete bez souhlasu vodoprávního úřadu. 

 Čistírny odpadních vod GONAP – nejprogresivnější technologie

Čistírny odpadních vod GONAP – nejdokonalejší řešení. Princip čištění je v podstatě stejný jako u velkých čistíren a firma GONAP je dodává s ohledem na množství osob napojených na čistírnu – domovní (1 až 15 obyvatel), komunální (15 až 50 obyvatel, 50 až 150 obyvatel, nad 150 obyvatel).  Plastovou čistírnu tvoří samonosná nádrž, kterou rozdělují technologické přepážky na akumulační a aktivační prostor. Akumulační prostor pojme 24 hodinovou produkci splašků. Čistírny dodávané firmou GONAP jsou řízené mikroprocesorovou jednotkou PLC včetně vizualizace provozních stavů. Uživatel je tak na LCD displeji nepřetržitě informován o stavu zařízeni. Ať si zde objednáte jakékoliv zařízení na čištění odpadních vod, vždy máte jistotu, že bude voda kvalitně vyčištěná a vhodná k zalévání zahrady.