Bydlet rychle a ekologicky? Lze to díky roubenkám

Bydlet rychle a ekologicky? Lze to díky roubenkám

Roubenky mají pověst staveb, které se hodí maximálně na hory. Proč mohou být moderním bydlením kdekoli?

Roubenky jsou rychlé a ekologické řešení

Roubenky odráží romantiku časů našich předků. Mnozí zájemci si ale nejsou si tak zcela jisti, jestli takový objekt dostojí nárokům moderního bydlení. Považují je spíše za víkendové chaty.

V povědomí zejména laické veřejnosti jsou dřevostavby často zakotveny jakožto konstrukce vyznačující se nízkou trvanlivostí, nedostačující izolací proti tepelným ztrátám a hlučnosti a také s rizikem požáru.

Což je samozřejmě názor, který se na pravdě nezakládá. Co byste tedy měli vědět, než vaše volba padne na roubenky na klíč? Dřevo jakožto tradiční materiál nabídne celou řadu vynikajících vlastností. Po stránce fyzikální se vyrovná běžným zděným stavbám.

Dřevostavba v první řadě nabídne dokonce lepší tepelně izolační vlastnosti. Navržena pak může být i jako nízkoenergetická nebo pasivní. Správně navržená konstrukce dokáže ušetřit až 80 % nákladů na vytápění.

Naprostou jedničkou jsou dřevostavby z hlediska rychlosti realizace. Navíc budování probíhá metodou tzv. suché výstavby, která dovoluje realizační proces i v zimním období. Specializované firmy je mohou běžně postavit i za 3 měsíce.

Roubenka vytvoří zdravý prostor

Na srovnatelné bydlení z cihly můžete čekat i rok. Je také důležité si uvědomit, že srovnatelné bydlení nemusí být zbudováno na stejném půdorysu. 

Dřevo je materiál, který je tradičně vnímán jako „zdravý“. Jednoduše nemůže uvolňovat žádné nežádoucí škodliviny. Uvnitř se vytváří přirozeně příznivé mikroklima.

V tomto směru navíc svou roli hraje i subjektivní pocit majitele. Mnohým se dřevo jednoduše líbí a tak se v takto koncipovaném bydlení cítí dobře, což pozitivně ovlivní jejich psychiku. Prohlédnete-li si jakýkoliv interiér roubenka, zjistíte navíc, že výsledek může vyhlížet i moderně a rustikální ladění s oblým nábytkem není rozhodně jedinou možností, jak celý koncept pojmout.

Dobrý pocit za sebou můžete při projektování nového bydlení nechat i proto, že dřevostavba je bydlením, které je šetrné nejen k vašemu zdraví, ale i k okolnímu prostředí. Vytvořená uhlíková stopa je při výstavbě dokonce kladná. Pokud se rozhodnete hledat prodej roubenky na horách, jde o svého druhu návrat k udržitelnému způsobu bydlení.