Výběr matrace s pomocí počítače

Jak vyplývá z řady průzkumů prováděných mezi spotřebitelskou veřejností, patří postele, matrace a rošty do kategorie nejžádanějších a nejprodávanějších nábytkářských výrobků.

Výběr matrace s pomocí počítače

Jak vyplývá z řady průzkumů prováděných mezi spotřebitelskou veřejností, patří postele, matrace a rošty do kategorie nejžádanějších a nejprodávanějších nábytkářských výrobků. Bohužel u tohoto sortimentu dochází také nejčastěji k nějakému klamání zákazníka. Například pod označením "zdravotní matrace" jsou na trh uváděny i výrobky, které nemají se zdravím vůbec nic společného, nehledě na to, že spotřebitel často ani neví, co konkrétního si pod tímto pojmem má vlastně představit. A tak spoléhá pouze na serioznost prodávajícího.

Je jasné, že kvalita a zdravotní nezávadnost lehací plochy je ovlivněna několika na sobě nezávislými faktory. Od schopnosti odvádět vlhkost přes dobré tepelněizolační schopnosti až ke snadné údržbě a čištění.

Jednou ze základních vlastností kvalitního lůžka je také schopnost podepírat tělo v jeho přirozené fyziologické poloze. A to tak, aby se vyvíjený tlak na povrch matrace co nejrovnoměrněji rozložil do co největší plochy a nevznikaly zóny s nadměrným tlakem (zejména v oblasti lopatek, ramen, pánve a velkých kloubů). Ten totiž může způsobovat snižování prokrvování pokožky s následným vznikem bolestivých otlaků apod., což může vést jednak k poruchám spánku, ale i k různým zdravotním problémům, jako jsou např. při dlohodobějším upoutáním na lůžko proleženiny a pod.

Na kvalitu lehací plochy má tedy zásadní vliv správný výběr matrace a podpěrného systému - roštu. Různých výsledků lze docílit i různou kombinací těchto dvou prvků.

Při výběru lůžka, resp. ložné plochy zpravidla nezbývá, než každou variantu vyzkoušet osobně, což je u většiny renomovaných prodejců možné. Problém ale je, že Váš pocit získaný z krátkodobého testování, může být značně zkreslený a vybraná matrace může být pro dlouhodobé spaní nevhodná.

Pro zjištění vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétní matrace a roštu pro spaní nebo dlouhodobé ležení podle Vašich individuálních požadavků v závislosti na vaší hmotnosti a tělesných proporcích existují i lepší a přesnější metody.

Německá firma ABW, která se touto problematikou podrobně zabývá, vyvinula speciální zařízení s názvem ERGOCHECK, kterým lze poměrně přesně změřit a graficky znázornit působení a rozložení tlaku těla na povrch matrace.

Software Ergocheck vám pomůže najít správné řešení. Tento systém zjišťuje, jak určité konkrétní lidské tělo působí na matraci a jaký typ matrace je na základě vašich požadavků pro vás nejvhodnější.

Postupuje se vyměňováním modelů matrací  a pomocí 684 čidel. Na displeji se objeví znázornění polohy vašeho těla na matraci s vyznačenými tlakovými body, které budou barevně zvýrazněné. Zelená nebo žlutá barva znázorňuje tlakové body, kde je poloha správná, a červená nebo bílá barva znázorňuje body, ve kterých vaše tělo nemá vhodnou oporu.


Systém senzorů ERGO CHECK určí, který typ matrace nejlépe rozloží váhu vašeho těla. Nevhodná matrace vytváří velký tlak na ramena a boky, proto se člověk cítí nepohodlně a jeho krevní oběh je zpomalený. Spánek je narušený, protože je třeba často měnit polohu. Vhodná matrace reaguje na váhu vašeho těla, ideálně se přizpůsobí křivkám vašeho těla, sníží vznik tlakových bodů (modrá barva) a poskytne pohodlí každému centimetru vašeho těla – takže se druhý den probudíte mnohem svěžejší.

Ergocheck na Nábytek-dnes.cz

Více zde.