Specialista na dodávky nástrojů a měřidel pro obrábění kovů - Michovský TOOLS s.r.o.

Specialista na dodávky nástrojů a měřidel pro obrábění kovů - Michovský TOOLS s.r.o.

Předním dodavatelem nástrojů a měřidel je již dvě desítky let společnost Michovský TOOLS s.r.o. , která zajišťuje plynulé dodávky těchto výrobků na českém trhu. Nejedná se o žádné hobby nástroje, ale o špičkové nástroje a měřidla pro obrábění kovů. Individuální přístup, odborné konzultace a poradenství s ohledem na požadavky zákazníka – samozřejmost. Pracovní měřidla zahrnují posuvná měřidla, mikrometrické měřidla, číselníkové úchylkoměry, hloubkoměry s úchylkoměry, dutinoměry, výškoměry, úhloměry a úhelníky, vodováhy a libely, kalibry a další. Tady se bez rady odborníka obejde málokdo.  Nabízené přístroje jsou rozdělené do těchto kategorií – Frézy, Soustružení, Vrtáky, Závitníky, Kalibry a měřidla, Upínání.

Kalibry – přesné měřicí profi nástroje

Kalibry jsou hraniční měřítka nejčastěji využívané pro rychlou kontrolu v sériové výrobě. Jejich použitím se nezjišťuje skutečný rozměr a ani odchylka od jmenovité hodnoty, ale zjišťuje se, zda je kontrolovaná součást dobrá, opravitelná nebo neopravitelná. Mezní závitové kalibry se používají k měření závitů matic nebo šroubů a zhotovují se z nástrojové uhlíkaté nebo cementované oceli. Kalibry se dělí do dvou skupin. První skupina má pouze jeden tvar, který se porovnává s kontrolovaným kusem. Druhá slouží pro kontrolu horního (dolního) mezního rozměru hřídele (díry) a obráceně.  

Jednoduché ruční měřidla pro zjišťování délkových rozměrů součástek

Posuvná měřítka jsou jednoduchá ruční měřidla pro zjišťování délkových rozměrů součástek. Mikrometrické měřidla jsou měřidla délek, které využívají pro přesné polohování šroubu s malým stoupáním, tzv. mikrometrický šroub, který polohuje měřící doteky. Díky tomuto principu měření je mikrometr přesnější měřítko než "posuvka". Číselníkové úchylkoměry jsou jednoduché měřicí přístroje pro přesné odměřování malých vzdáleností. Pro měření hloubek děr, drážek, zápichů a podobně můžeme použít několik typů měřidel. Mezi nejjednodušší patří posuvná měřítka nebo posuvné hloubkoměry, které standardně nabízejí přesnost 0,1 až 0,02 mm.