Nová zelená úsporám 2018 v číslech

Nová zelená úsporám 2018 v číslech

Rozjíždí se další část dotačního projektu Nová zelená úsporám. Poskytovat se bude ve třech oblastech: na snížení energetické náročnosti rodinných domů (tedy na rekonstrukce), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie (tedy na ekologičtější topení nebo ekologičtější ohřev teplé vody).

Snížení energetické náročnosti rodinných domů

Dotace se u této části programu přisuzuje formou příspěvku na metr čtvereční realizovaných opatření. Výše dotačního příspěvku se liší podle toho, o jakou část rekonstrukce se jedná. Čím více celkových opatření provedeme, tím vyšší bude příspěvek na metr čtvereční.

U rekonstrukcí máme možnost s dotacemi vyměnit okna a dveře. Při jejich výměně získáme 2100 až 3800 Kč/m2. Pokud jde o zateplení střechy, fasády a podlahy, jedná se o 500 až 800 Kč/m2. Pro zateplení stropu je příspěvek 330 až 550 Kč/m2.

Stavba nízkoenergetických domů

Pokud máte zájem čerpat prostředky z Nová zelená úsporám na výstavbu nízkoenergetického rodinného domu, je podpora stanovena paušálem 300 000 Kč. Vyšší podporu, až 450 000 Kč, získáte v případě stavby s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie.

Ekologičtější a efektivní využívání zdrojů energie

Zde, u modernizace vytápění, se jednotlivé dotace liší nejvýrazněji. Pokud vyměníte neekologické elektrické vytápění za tepelné čerpadlo, činí dotace 60 000 až 100 000 Kč. Při vyměně neekologického lokálního zdroje tepla na tuhá paliva za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel činí příspěvek 40 000 až 100 000 Kč. Příspěvek 30 000 až 40 000 Kč získáte, pokud vyměníte neekologický zdroj tepla za napojení se na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie.

Další dotace je možné získat za instalaci rekuperace (75 000 až 100 000 Kč), za využití fotovoltaického systému (35 000 až 100 000 Kč), za instalaci solárně-termického systému (35 000 až 100 000 Kč) a za fotovoltaickou elektrárnu s využitelným výkonem 4000 kWh/rok (až 150 000 Kč).

Maximální podpora na jeden dům a jednu žádost je 50 % výdajů

Žádat lze o 50 % uznatelných výdajů, a to maximálně do celkové výše 5 milionů korun. Peníze se z dotačního programu vyplácí až zpětně na základě řádně doložených dokladů za rekonstrukci, stavbu nebo instalace. Velkou novinkou je možnost žádat o dotaci i při realizaci zateplení svépomoci. Což doposud nebylo možné.

Zajímá vás, jak ušetřit za energie? Potřebujete poradit se zateplením domu, dotacemi nebo třeba s volbou vhodného vytápění? Na webu E.ON Rádce najdete mnoho praktických tipů a triků pro úspory elektřiny a plynu v domácnosti a můžete si zde snadno  domluvit osobní, telefonickou či emailovou konzultaci s energetickým poradcem.